• Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2

Danışmanlık ve Mühendislik

Amacımız müşterilerimizin hayallerinin tecrübelerimiz ile gerçeğe dönüştürülmesidir. Yatırım kararı aşamasında her türlü endüstriyel tesis için gerekli olan ön mühendislik çalışması , ilk yatırım ve işletme maliyeti ilişkisi , yatırım zamanının değer koşullarına uygunluğu konusunda ekonomik ve teknik alanda fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.


Karar verilen yatırımın projelendirilmesi sürecinde endüstriyel tesislerin maliyeti alternatifli olarak müşterilerimize detay keşifleri ile birlikte sunulur. Tesislerin ihale süreçleri için belirleyici teknik ve idari şartnameyi oluşturacak koşullar bu ön mühendislik veya fizibilite aşamasında belirlenir.

SC Endüstri A.Ş. yurtiçi ve yurtdışı yatırım planlarının projelendirme ve uygulamaları için tecrübe birikimini kullanarak yatırım ve işletme maliyeti ile amortisman sürelerini de dengede tutarak, müşterilerinin isteklerini en iyi şekilde karşılamayı amaç edinen bir danışmanlık ve mühendislik hizmeti sunmaktadır.


Girişimcilik ruhumuz ile üstlendiğimiz projelerin müşterilerimizin öngördüğü süre, bütçe ve kalite sınırları içerisinde tamamlanmasını planlı, kontrollü ve koordineli olarak sağlamaktayız. Bu kapsamda yer alan süreçler ;


•Her aşamada kontrol için iş tanımlarının detaylandırıldığı iş programlarının hazırlanması,

•İş programlarının güncel takiplerinin yapılması,

•Tüm süreç dâhilinde birbiri ile etkileşimde olacak mühendislik, satın alma, uygulama, devreye alma alt süreçlerinin sağlıklı koordinasyonunun sağlanması,

•Proje dâhilinde iş yapacak olan temel ve detay mühendislik disiplinleri (Makine, Elektrik, İnşaat, Mimari) arasındaki koordinasyonun sağlanması,

•Yatırım başlangıç sürecindeki iş ile ilgili sözleşmenin oluşturulması ve iş başladıktan sonra takibi,

•Malzeme ve montaj işlerinin kalitesinin sorgulanması.