• Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2

Organik Rankine Çevrim Sistemleri

WHR sisteminin alternatifi olarak kullanılan bu sistem ısı transfer katsayısı yüksek termal yağ ile konveksiyon yaparak yüksek verimliliklerde elektrik üretimi sağlar. Sürekli atık ısı salınımı olan tüm tesislerde kullanılabilen bu sistem düşük ısılarda dahi tercih edilmektedir.

Organik rankine çevrim (ORC) sistemleri, geleneksel rankine sistemleri ile benzer prensipte çalışmaktadır. Termal çevrim için kazanılan ısının organik bir akışkan tarafından transfer edilmesi sistemin en büyük avantajıdır. Sistem atık ısı miktarına bağlı olarak 200 Kw’ dan 15 Mw’ a kadar geniş bir aralıkta enerji üretimi sağlayabilir.

Avantajları :

-Düşük türbin dönüş hızına bağlı olarak metalik parça ve türbin kanatlarındaki aşınma geleneksel sistemlere göre daha az gerçekleşir.

-Sistemin düşük basınçlarda çalışabilmesinden dolayı, sistemde mevcut ekipmanların kullanım ömrü uzun olur.

-Çevre dostu bir uygulamadır.

-Sistemde kızgın buhar (super heated steam) kullanılmasına gerek yoktur.

Bu sistemin kullanıldığı başlıca sektörler;

- Çimento sektörü

- Demir- Çelik sektörü

- Cam üretim Sektörü

- Rafineriler